Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Klimatförändringar – orsaker och lösningar

I den här filmen ska vi reda ut flera begrepp som är viktiga att förstå, när vi pratar om klimatförändringar och global uppvärmning. Vi lär oss till exempel om växthuseffekten, albedoeffekten och vad begrepp som utsläppsrätter och växthusgaser egentligen innebär. Vi ska också gå igenom olika klimatlösningar, alltså vad som kan göras för att bromsa den globala uppvärmningen.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografi och biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/klimatforandringar-orsaker-och-losningar-sol7555/0f5efcb7-6b6b-4da9-addc-cf2cd947d89c

Kapitel:
Inledning (Start–00:49)
Växthuseffekt och albedoeffekt (00:50–05:57)
Klimatförändringar och global uppvärmning (05:58–11:37)
Klimatlösningar (11:38–Slut)

“Jag tycker att det var en bra film! Tydlig och på en bra nivå. Jag tycker det var bra att man nämnde att ansvaret inte ligger på ungdomar utan på vuxna. Som vanligt är animeringarna tydliga och hjälper till att förstärka budskapet.”
– NO-lärare, mellanstadiet

“Filmen är mycket pedagogisk. Mycket enkelt att förstå den. Väldigt bra att begreppet albedoeffekt var med, det pratas det alldeles för lite om i kursmaterial. Bäst med filmen är nog att det kan leda till så mycket diskussioner i klassrummet!”
– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
SOL7555
200,00 kr

Vi går igenom begrepp som växthuseffekten, albedoeffekten, global uppvärmning och klimatförändringar. Vi tittar också på möjliga klimatlösningar.

Geografi (ur ämnets syfte, hela grundskolan)

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in