Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Aralsjön - en film om miljöpåverkan

Aralsjön var en gång världens fjärde största sjö. Ända fram till 1960-talet täckte sjön en yta ungefär lika stor som Småland. Numera ser det ut som en öken. Vad hände med Aralsjön och varför finns det knappt några spår kvar av den idag? Det blir en historia om bevattningskanaler, lokala klimatförändringar, sovjettidens giftiga experiment samt förstörda ekosystem. Den här filmen ger ett bra exempel på vad som händer när man inte tillämpar hållbar utveckling.


Filmen passar bra för högstadieelever när de läser om natur och samhälle i ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:47)
Sjön som försvann (01:48-03:47)
Området blir sovjetiskt (03:48-06:48)
Brytpunkten (06:49-12:13)
Vilken framtid har Aralsjön? (12:14-15:39)
Sammanfattning (15:40-SLUT)

“Den är jättebra! Bra och informativ!”
– Gunilla Björklund, Svenska Aralsällskapet

“Filmen var väldigt bra. Den var spännande och intressant och jag tappade inte koncentrationen. Den hade lagom tempo och bra berättarröst. Det var bra att den hade som en sammanfattning på slutet. Scenerna med skeppen på den torkade havsbotten var starka och mäktiga. Det är ingenting som skulle kunna förbättras i filmen vad jag vet. Jag blev fascinerad av hela filmen. Både av ämnet och av hur den var gjord. Jag tror att många elever skulle gilla filmen och tycka att den är ovanligt intressant för att vara en skolfilm.”
– Elev, åk 7

“Filmen gör att jag börjar tänka på hur vi människor påverkar vår omgivning. Att vi inte alltid tänker på konsekvenserna när vi handlar.”
– Elev, åk 9

  
  
Globalamalen
  
Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 6 och 7. 
  

Artikelnummer
Sol7501
200,00 kr

Med Aralsjön som exempel ska vi undersöka vilka konsekvenser våra handlingar får för naturen och våra resurser. Aralsjön var världens fjärde största sjö, i dag finns bara 10 % av sjön kvar.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Undervisningen i Naturkunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in