Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sugrör - så kan du agera för en bättre värld!

Mycket runt omkring oss är gjort utav plast. Plast som i enorma mängder hamnar i våra hav och får stora negativa konsekvenser för vår miljö. Haven, djurlivet och även människan tar skada. Hela ekosystem är hotade. Men, det pågår en förändring i samhället där allt fler väljer miljövänliga alternativ istället för plast.

Dokumentären Sugrör illustrerar just detta. Vi får en inblick i hur företag och individer gör skillnad genom utbildning, olika samarbeten, policyutveckling och användning av andra alternativ än plast. Sugrör inspirerar oss att ta ställning och ger betraktaren möjligheten att vara en del av lösningen.

WINNER
Spirit of Action Award, Santa Cruz Film Festival
Outstanding Achievement Award in Environmental Film, Cayman International Film Festival

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 14.

Artikelnummer
ETS5150
200,00 kr

Sugrör – en onödig engångsartikel som förstör våra hav…

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.


Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–6

• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.


Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.


Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.


Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Några kemiska processer i mark och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in