Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Plastic Paradise – det stora sopområdet i Stilla Havet

Midway Atoll i norra Stilla Havet är en av de mest avlägsna platserna på jorden och ligger tusentals mil bort från närmaste civilisation.

Journalisten och filmaren Angela Sun gör en personlig upptäcktsfärd dit för att avslöja sanningen bakom mysteriet med det stora stillahavssopområdet. Längs vägen möter hon forskare och opinionsbildare som belyser vad vår extrema plastkonsumtion gör mot våra hav – och mot vår hälsa.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 12, 14 och 15.

Artikelnummer
ETS5070
200,00 kr

Angela Sun reser till det stora stillahavssopområdet, ett område som samlar in plast från tre kontinenter. Hon möter forskare och opinionsbildare som belyser effekterna av vår extrema plastkonsumtion.

Kemi Åk 7-9
Eleverna ska i kemi kunna utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningen ska i kemi behandla följande centrala innehåll:
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt.
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Biologi Åk 7-9
Eleverna ska i biologi kunna utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Undervisningen ska i biologi behandla följande centrala innehåll:
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hem- och Konsumentkunskap Åk 7-9
Eleverna ska i Hem- och Konsumentkunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningen i Hem- och Konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll:
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Naturkunskap Gymnasiet
Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Undervisningen i naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
• Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in