Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Plastens miljöpåverkan

Plast är inte är biologiskt nedbrytbar, och den påverkar både natur och djur. Därför är det viktigt att minska plastanvändningen och återvinna all plast. I det här utbildningsklippet får du en kort sammanfattning av vad plast är, varför den är farlig i naturen och hur man kan använda plast på ett miljövänligt sätt.

Artikelnummer
Edu991056
0,00 kr

Plast är inte är biologiskt nedbrytbar, och den påverkar både natur och djur. Därför är det viktigt att minska plastanvändningen och återvinna all plast. I det här utbildningsklippet får du en kort sammanfattning av vad plast är, varför den är farlig i naturen och hur man kan använda plast på ett miljövänligt sätt.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
• Djurs, växters och andra organismers liv.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in