Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Korallrev – känsliga ekosystem

Korallrev är ett av jordens mest fascinerande naturfenomen men de är inte alltid så lätta att hitta. De är belägna under vattenytan. Miljarder små organismer har under årtusenden skapat korallreven. De här marina ekosystemen tillhör de artrikaste i världen. Men vad är egentligen en korall? I den här filmen ska vi lära oss det. Vi går igenom begrepp som strandrev, barriärrev och atoll. Hur fortplantar sig koraller? Vad innebär processen kalcifikation? Och var finns de olika korallreven? Det ska vi också få svar på. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur miljöförstöring och klimatförändringar påverkar korallerna, och vad vi kan göra för att bevara dessa unika ekosystem!

Det här är en film för elever framför allt i högstadiet när de läser ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/korallrev-kansliga-ekosystem-1833km/af92d2c3-8be6-456b-8276-de892774bc43

Kapitel:
Inledning (00:00–01:33)
Vad är en korall? (01:34–04:12)
Hur förökar sig koraller? (04:13–06:08)
Vilka djur lever i korallreven? (06:09–07:57)
Korallernas utbredning och livsmiljö (07:58–09:50)
Olika typer av korallrev (09:51–12:08)
Miljöpåverkan (12:09–Slut)

“Den var intressant och lärorik. Själv fick jag lära mig mycket nya saker. Den är även lugnande som passar bra under en lektion.”
– Elev, åk 7

“Jag tyckte filmen hade mycket bra information. Man kan titta på den här filmen om man vill lära sig mer kring korallrev och hur fascinerande de är plus att man inte behöver någon tidigare förkunskap.”
– Elev, åk 1 gymnasiet

Artikelnummer
KMEDIA1833
200,00 kr

Vad är koraller och hur bildas korallrev? Hur fungerar de som livsmiljö? I den här filmen ska vi lära oss om korallrev som är ett av våra känsligaste men samtidigt viktigaste ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
 Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Naturkunskap 1a1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto