Stora barriärrevet – ett hotat ekosystem

Stora barriärrevet utanför Australien är en av de miljöer i världen som är rikast på liv! I den här filmen ska vi bland annat lära oss om de små koralldjuren och hur korallrev bildas. Vilka biotiska faktorer och abiotiska faktorer kan vi hitta i revets ekosystem? Hur påverkas ekosystemet av dessa faktorer?
Vi lär oss begrepp som salinitet, surhetsgrad, densitet och toleransområde. Till slut tittar vi närmare på olika hot som finns mot Stora barriärrevet; som stormar, övergödning och den globala uppvärmningen.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:29)
- Biotiska faktorer (01:30 - 06:10)
- Abiotiska faktorer (06:11 - 08:49)
- Samspel mellan biotiska och abiotiska faktorer (08:50 - 13:00)
- Sammanfattning (13:01 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7458
200,00 kr

I den här filmen besöker vi Stora barriärrevet utanför Australien. Vi går igenom olika organismer som lever där. Vi lär oss om biotiska och abiotiska faktorer och vad som hotar revets ekosystem.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. 
• Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.