Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Australien - det stora landet i söder

I detta program får vi veta mer om Australien, dess historia och hur landet ser ut idag. Vi får uppleva Australiens natur och djurliv, Australiens geografi samt får veta mer om landets första invånare – aboriginerna.

Programmet ger en bra överblick över Australien och dess unika djur som koalor och kängurur och befolkningen som till viss del härstammar från brittiska straffångar. Australien är ett land rikt på mineraler och med den vidsträckta australiska bushen – eller ”the Outback” som den ibland kallas.

Filmen finns både med svensk berättare, engelsk berättare och med engelsk berättare med engelsk text.

Artikelnummer
Sol7120
200,00 kr

Vi får uppleva Australiens natur och djurliv, geografi, historia samt får veta mer om landets första invånare – aboriginerna.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven­ser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto