Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Floder, hav och andra vattendrag

Världens hav, sjöar och floder är viktiga för växter och djurliv. Vi använder vattnet för transport av saker och människor, vi behöver vatten att dricka och vattnet ger oss platser där vi kan ha trevligt.

Från de största haven till de minsta bäckarna och bifloderna – här får eleverna lära känna de många sätt på vilket vatten förekommer naturligt på jorden. Unika filmbilder från rymden kompletteras med bilder från hav, vikar, laguner, sjöar och andra vattendrag.

Artikelnummer
Sol7007
200,00 kr

Här får eleverna lära känna de många sätt på vilket vatten förekommer naturligt på jorden. Unika filmbilder från rymden kompletteras med bilder från hav, vikar, laguner, sjöar och andra vattendrag.

Genom undervisningen i ämnet Geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (alla åldrar):

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll

Livsmiljöer
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in