Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Naturtyper, Del 3: Haven

I det här programmet utforskar vi de fascinerande världshaven. Vi lär oss om havets kännetecken och olika viktiga faktorer i havet, såsom salthalt, vattentemperatur, djup och tryck. Programmet berättar varför haven är så viktiga för planeten och för oss människor. Vi får även veta hur växt- och djurlivet ser ut i haven, samt att det förändras ju djupare man kommer.

Kapitel:
- Inledning
- Havets kännetecken
- Växt- och djurliv i världshaven
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7143
200,00 kr

I det här programmet utforskar vi de fascinerande världshaven. Vi lär oss om havens kännetecken och varför haven är viktiga för oss människor. Vi får även se hur växt- och djurlivet ser ut i haven.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in