Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Naturtyper, Del 1: Skogar

I det här programmet får vi lära oss om några olika naturtyper och deras egenskaper; lövskog, barrskog och regnskog.
Vi lär oss om hur de olika typerna av skog ställer olika krav på sin miljö – till exempel temperatur och mängden nederbörd. Vi får veta varför skogarna är väldigt viktiga för oss men att vi trots det avverkar världens regnskogar alldeles för snabbt.

Kapitel:
- Inledning
- Lövskog
- Barrskog
- Regnskog
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7141
200,00 kr

I det här programmet får vi lära oss om några olika naturtyper och deras egenskaper; lövskog, barrskog och regnskog. Ingår i serien Vi lär oss om: Naturtyper

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in