Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Naturtyper, Del 4: Sötvatten

Det här programmet lär oss om naturtypen sötvatten. Vi får veta vad sötvatten är och varför det är så viktigt. Vi undersöker vad som kännetecknar sjöar, samt floder, bäckar och våtmarker. Vi får även veta vilka växter och djur som lever där.

Kapitel:
- Inledning
- Sjöar
- Bäckar, åar och älvar
- Våtmarker
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7144
200,00 kr

I det här programmet får vi veta vad sötvatten är och varför det är så viktigt. Vi undersöker vad som kännetecknar sjöar, floder, bäckar och våtmarker, samt lär oss om djur- och växtlivet.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in