Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Naturtyper, Del 2: Öknar

I det här programmet tittar vi närmare på naturtypen öken. Vi lär oss att det finns olika slags öknar; sandöknar, klippöknar och stenöknar. Programmet visar vad som kännetecknar de olika öknarna och vad de alla har gemensamt – bristen på nederbörd. Vi lär oss var på jorden det finns öknar, samt om hur växter och djur anpassat sig för att överleva i öknar.

Kapitel:
- Vad är en öken?
- Var finns det öknar?
- Hur överlever växter och djur i öknen?
- Växter i öknen
- Djur i öknen
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7142
200,00 kr

I det här programmet lär vi oss om naturtypen öken. Vi lär oss att det finns olika slags öknar; sandöknar, klippöknar och stenöknar. Vi lär oss bl.a om växter och djur i öknen och var det finns öknar.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto