Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Naturtyper, Del 2: Öknar

I det här programmet tittar vi närmare på naturtypen öken. Vi lär oss att det finns olika slags öknar; sandöknar, klippöknar och stenöknar. Programmet visar vad som kännetecknar de olika öknarna och vad de alla har gemensamt – bristen på nederbörd. Vi lär oss var på jorden det finns öknar, samt om hur växter och djur anpassat sig för att överleva i öknar.

Kapitel:
- Vad är en öken?
- Var finns det öknar?
- Hur överlever växter och djur i öknen?
- Växter i öknen
- Djur i öknen
- Sammanfattning

Artikelnummer
Sol7142
200,00 kr

I det här programmet lär vi oss om naturtypen öken. Vi lär oss att det finns olika slags öknar; sandöknar, klippöknar och stenöknar. Vi lär oss bl.a om växter och djur i öknen och var det finns öknar.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in