Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sandkrig – vårt ökade beroende hotar planeten

Sandkrig är en överraskande dokumentär om en av de mest konsumerade naturresurserna på vår planet. Smält sand omvandlad till glas finns i varje hem. Sand är också en källa till kiseldioxid, ett mineral som finns i en mängd produkter som vi använder dagligen, exempelvis tandkräm, kosmetika och papper. Hus, broar, flygplatser och trottoarer består också delvis av sand. Det är en partikel som är grunden för vår moderna utveckling. Alla byggnadsprojekt och industrier har dock skapat en så hög efterfrågan att en s.k. ”sandmaffia” tyst har infiltrerat alla hörn av vår värld och obarmhärtigt plundrar planetens resurser.

Sand ses som ett fritt material, en outtömlig resurs. Men är det verkligen så att sanden inte kan ta slut? Kan den tillgängliga kvantiteten matcha en ständigt ökande efterfrågan? Vad blir konsekvenserna på miljön och livet på planeten? Sandkrig tar oss runt om i världen för att bevittna denna nya guldrush.

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 14.

Artikelnummer
ETS5054
200,00 kr

Filmen tar oss med på en resa runt om i världen för att undersöka konsekvenserna av vår ökade konsumtion av sand. Kan sanden ta slut? Hur påverkas miljön av sandutvinningen?

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Naturkunskap - gymnasiet
• Naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
• Olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemets bärkraft.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in