Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Djuphavet – liv i evigt mörker

Kallt och mörkt – det djupa havet verkar vara en fientlig plats. Men om vi lyser upp mörkret, dyker det upp varelser som har anpassat sig specifikt till denna extrema livsmiljö. Vi dyker ned i en overklig värld som ger insikter om biologisk mångfald.

Vi lär oss begrepp som hydrotermalkälla och kemosyntes. Vi lär oss även om olika hot mot djuphavsmiljön.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om bl.a. organismers anpassning samt olika ekosystem i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/djuphavet-liv-i-evigt-morker-sol7575/0cf95321-7d68-48ef-b1d3-73c65bab790f

Kapitel:

- Djuphavet – liv i evigt mörker (00:00–10:27)
- Hot mot djuphavsmiljön (10:28–Slut)

“Filmen är pedagogisk och berättarrösten är underbar! Filmen skulle jag använda i min undervisning för att väcka intresse för havet.”

– NO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7575
200,00 kr

Vi dyker ned i en overklig värld som ger insikter om biologisk mångfald och organismers anpassningar till en extrem livsmiljö. Vi lär oss också om hoten mot djuphavsmiljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och Miljö
 Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Biologi 1

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Ekologi
 Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in