Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Nordsjön – Djurliv och historia

Det här programmet är en fantastisk resa runt den vildsinta Nordsjön.

Vi får veta mer om Nordsjöns historia, som att den inte alltid funnits, utan började bildas för 10000 år sedan, att det bott människor där det nu är sjöbotten. Vi får också veta mer om vilka livsformer som gjort sig hemmastadda i och omkring Nordsjön och hur de lever. Vi tittar närmare på olika djur, bl.a tumlare, pigghajen, shetlandsponnyn, lunnefågeln, och späckhuggaren. Under resan får vi uppleva att Nordsjön är ett kontrastrikt område med en verklig mångfald av djurliv och naturkrafter.

Artikelnummer
Sol7077
200,00 kr

Följ med i det här programmet på en fantastisk resa runt den vildsinta Nordsjön.Vi får veta mer om Nordsjöns historia och dess djurliv.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.


Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto