Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Östersjön – djurliv och historia

Detta är en storslagen film om Östersjön. Vi utforskar regionen kring Östersjön, i vattnet, på land och i luften.
Varje sommar flockas tusentals turister på dess stränder, men inte många känner till det överflöd av vilda djur som gömmer sig i detta speciella ekosystem.
Denna fördjupade dokumentär med bilder ifrån alla delar av Östersjön förklarar hur detta unika ekosystem uppstod efter istiden och hur de olika livsmiljöerna utvecklats.

Artikelnummer
Sol7201
200,00 kr

Denna fördjupade dokumentär med bilder ifrån olika delar av Östersjön förklarar hur detta unika ekosystem fungerar, hur det uppstod efter istiden och hur de olika livsmiljöerna utvecklats.

Undervisningen i Geografi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto