Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Östersjön

Visste du att Östersjön är världens största hav med bräckt vatten? I den här filmen ska vi lära oss varför, och vad bräckt vatten är för något. Vi diskuterar miljöpåverkan och vilken inverkan föroreningar har på Östersjöns situation.
Vi går igenom begrepp som innanhav, övergödning, algblomning, bottendöd och överfiske. Vi går också igenom vilka länder som delar på Östersjöns kust och vad Helsingforskonventionen är för något. Vi lär oss även om några av de djur- och växtarter som vi kan hitta i Östersjön!

Kapitel:
Inledning (00:00 - 00:47)
Östersjöns geografi (00:48 - 03:01)
Kommunikation och turism (03:02 - 04:19)
Växt- och djurliv (04:20 - 07:33)
Miljöpåverkan (07:34 - 09:09)
Övergödning (09:10 - 10:40)
Östersjöns framtid (10:41 - 12:20)
Sammanfattning (12:21 - SLUT)

“Väldigt spännande var filmen när de pratade om hur Östersjön mår och hur man ska göra för att den inte ska må så. Den var mycket bättre än de flesta skolfilmer!”
– Elev, årskurs 8

“Jag tycker att jag förstod allting bra, och filmen fick mig att vilja jobba mer med klimatfrågor.”
– Elev, årskurs 7


Artikelnummer
KMEDIA1772
200,00 kr

I den här filmen lär vi oss om Östersjön. Vad innebär begrepp som bräckt vatten, övergödning, algblomning och bottendöd? Vad är Helsingforskonventionen och vilka djur- och växtarter finns i Östersjön? Det ska vi ta reda på.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
• Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.

Biologi (mellanstadiet)
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 

Biologi (Högstadiet)
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto