Vi lär oss om: Livet vid sjön

Vilka djur och växter lever i och intill sjöarna i Sverige? Hur ser ekosystemet vid våra insjöar ut? Vi lär oss om fåglar, fiskar och andra djur.
Vi tittar också på skillnaderna mellan en slättsjö och en skogssjö – och vilka hot som finns mot livet vid sjön.

Kapitel:
- Inledning
- Sjöar
- Slättsjöar
- Övergödning
- Skogssjöar
- Försurning
- Sammanfattning

Artikelnummer
SOL7374
200,00 kr

Vilka djur och växter lever i och intill sjöarna i Sverige? Hur ser ekosystemet vid våra insjöar ut? Vi lär oss om fåglar, fiskar och andra djur.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll enligt läroplan

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.