Vi lär oss om: Livet i staden

Hur ser djur- och växtlivet ut i en stad egentligen? Matar vi djuren i staden, utan att veta om det?

Vi ska titta närmare på bland annat råttan, grävlingen, kajan och duvan som har anpassat sig till ett liv i staden. Vi lär oss också om några växter i staden, som maskrosen och gatkamomillen. Till slut får vi se hur vi människor gör det svårt för djuren att överleva i staden.

Artikelnummer
Sol7395
200,00 kr

Hur ser djur- och växtlivet ut i en stad egentligen? Matar vi djuren i staden, utan att veta om det?

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan 
(Mellanstadiet)

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.