Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Extrema väder – klimatförändringarnas hot mot den globala säkerheten

Vi möts dagligen av nyheter som visar extrema väderhändelser; svår torka och värmeböljor, intensiva orkaner, tornados och vilda bränder, och förödande snöstormar. De verkar dessutom öka både i antal, styrka och omfång. Alla dessa väderhändelser lämnar spår av död och förstörelse i hela världen.

Är dessa väderhändelser enbart sådana som inträffar en gång på hundra år – eller är de tidiga varningssignaler om en ny verklighet? Driver vi vår planet mot ett stup genom klimatförändringar? Och kan vi stoppa det från att hända?

Dokumentären visar oss också hur dessa extrema väderhändelser kan bidra till att skapa politisk oro och nya hot mot den globala säkerheten. Vetenskapliga experter och politiker presenterar ett nytt viktigt perspektiv på de otaliga effekterna av klimatförändringarna.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 1, 2, 3, 11 och 13.

Artikelnummer
ETS5064
200,00 kr

Dokumentären visar oss hur extrema väderhändelser påverkade av klimatförändringar kan bidra till att skapa politisk oro och nya hot mot den globala säkerheten.

Naturkunskap Gymnasiet
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Eleverna ska i naturkunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
• Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Samhällskunskap Gymnasiet
Eleverna ska i samhällskunskap kunna utveckla sin förmåga att:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
• Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in