Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Spårbart – varifrån kommer våra kläder?

Modebranschen har blivit en snabbindustri där konsumenterna får mindre och mindre möjlighet att veta vem som har gjort ett klädesplagg, varifrån det kommer och hur det har tillverkats. För att nå så hög lönsamhet som möjligt lägger klädesföretagen ut produktionen på länder med låg skatt och låga löner för arbetarna och använder material som inte alltid är av bästa kvalitet. Detta får konsekvenser för miljön, för de människor som producerar kläderna och för konsumenterna som tvingas köpa nya kläder inom relativt kort tid.

Vi får möta experter inom mode och hållbar utveckling och får även följa den nya designern Laura Siegel när hon reser över hela Indien för att producera sin kollektion och ta del av alla steg i ett klädesplaggs distributions- och produktionskedja.

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 9 och 12.

Artikelnummer
ETS5060
200,00 kr

Modebranschen har blivit en snabbindustri där konsumenterna får mindre och mindre möjlighet att veta vem som har gjort ett klädesplagg, varifrån det kommer och hur det har tillverkats.

Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9
Konsumtion och ekonomi
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Miljö och livsstil
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Samhällskunskap Åk 7-9
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Slöjd Åk 7-9
Slöjdens arbetsprocesser
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Slöjden i samhället
• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Eleverna ska i slöjd kunna utveckla sin förmåga att:
• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Samhällskunskap Gymnasiet
• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in