Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Freightened – sjöfartens verkliga pris

Drygt 90% av alla transporter sker med fartyg. Trots hundratals mil är prislappen låg när varan når konsumenten. Vad beror det på? Arbetsmiljö, hälso- och miljöfrågor är något som sällan prioriteras när det finns stora pengar att tjäna.

Dokumentären Freightened skildrar baksidorna med den sjöfart som sker med enorma containerfartyg som trafikerar världshaven. Filmen visar en hemlig verksamhet utan insyn. Den ger åskådarna en inblick i arbetsmiljön på fartygen. Den visar hur boende nära hamnområden påverkas av utsläpp. Men framför allt är det en berättelse om miljöfarorna, och om hur både djur och natur påverkas av utsläpp och buller ovan och under vattenlinjen.

Innehåll:
00:00 - Den ”dolda” transportkedjan
16:25 - De anonyma rederierna
23:26 - Den utsatta arbetsmiljön
28:02 - Fartygens miljöpåverkan
37:22 - Hälsofarorna
40:41 - Om framtidens sjöfart

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 7, 8, 12, 13, 14 och 15.

Artikelnummer
ETS5080
200,00 kr

Drygt 90% av alla transporter sker med fartyg. Trots hundratals mil är prislappen låg när varan når konsumenten. Vad beror det på?

Centrala innehållet – BIOLOGI 79: 
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till hållbar utveckling. 


Centrala innehållet – HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 7–9: 
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. 

Centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet: 
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. 

Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla: 
1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ. 
2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in