Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Suezkanalen – en viktig handelsväg

Suezkanalen är en av världens viktigaste platser för sjöfart. Om det uppstår problem i Suezkanalen kan hela världshandeln påverkas. Vi går igenom Suezkanalens fascinerande historia och ekonomiska betydelse, men även kanalens utmaningar.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser ämnet geografi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/suezkanalen-en-viktig-handelsvag-sol7597/77f96861-d180-4b54-9ce8-bb3ca59c328f

Kapitel:
Inledning (00:00–00:45)
Suezkanalens historia och bygge (00:46–05:36)
En färd genom Suezkanalen (05:37–07:27)
Suezkanalens betydelse och framtid (07:28–Slut)

“Jag tyckte att den var bra, intressant och behaglig. Den hade pedagogiska förklaringar, avsnittsrubriker och bildstöd. Jättenyttig och givande film för ändamålet!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7597
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om Suezkanalens historia och varför den idag är så viktig för hela världens sjöfart.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav,
sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in