Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Att köpa och sälja – hur handel formar vår värld

Genom tydliga exempel, animationer och scenarion visar filmen hur världshandeln fungerar. Vi tittar närmare på vad en marknadsekonomi är och hur handeln påverkar oss och världen omkring oss. Ingen civilisation som har lärt sig hur pengar fungerar har bestämt sig för att inte använda dem. Men har du tänkt på att ett köp med pengar är en slags byteshandel? Vi lär oss om hur man kan värdera saker olika och hur man kan räkna ut en konsumentvinst.

Kapitel:
- Hur handel formar vår värld
- Världshandel - en skjortas historia
- Hur kashmirtröjor leder till sandstormar i Kina – externa effekter
- Vart tar jobben vägen?
- Handel och öppenhet – Informationsekonomi

Artikelnummer
Sol7228
200,00 kr

Genom tydliga exempel, animationer och scenarion visar filmen hur världshandeln fungerar. Vi tittar närmare på vad en marknadsekonomi är och hur handeln påverkar oss och världen omkring oss.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in