Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Shop 'Til You Drop – om konsumtionssamhällets baksida

Är vi för materialistiska? Håller vi avsiktligt på att utplåna vår planet i jakten på ägodelar? Vad är källan till vårt intensiva konsumerande och habegär? Shop 'til you drop utmanar oss att möta dessa frågor rakt på sak. Filmen visar att baksidan av kapitalisering är utarmning – den långsamma, stadiga urholkningen av både naturresurser och grundläggande mänskliga värden. Filmen tar även upp motrörelser som jobbar mot konsumismen.

Shop 'til you drop ger en osminkad och engagerande inblick i förhållandet mellan konsumism och vår aldrig sinande strävan efter lycka. En film som bör leda till många och givande diskussioner om hur vi lever.

Artikelnummer
ETS5001
50,00 kr

Filmen ger en osminkad och engagerande inblick i förhållandet mellan konsumism och vår strävan efter lycka. En film som bör leda till många och givande diskussioner om hur vi lever.

Hem- och Konsumentkunskap (Åk 7-9)
Konsumtion och ekonomi
• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Naturkunskap (Gymnasiet)
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in