Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Pengar och livet

Denna dokumentär ställer en provocerande fråga: kan vi se den ekonomiska krisen som en möjlighet?
Filmen tar oss med på en resa, från ursprunget till pengar till den globala finanskrisen och hur vi kom hit. Intervjuer med experter vävs samman med privatpersoner och företag som vill omvandla sin relation till pengar.
Hur kan vi gå längre än att bara vara konsumenter, gäldenärer och borgenärer, för att istället använda pengarna till det vi verkligen bryr oss om som medborgare – nämligen människor? Kan vi designa ett monetärt system som främjar demokratisk jämlikhet?

Artikelnummer
ETS5042
200,00 kr

Filmen tar oss med på en resa, från ursprunget till pengar till den globala finanskrisen och hur vi kom hit. Kan vi designa ett monetärt cirkulationssystem som främjar demokratisk jämlikhet?

Hem- och konsumentkunskap
Konsumtion och ekonomi
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Samhällskunskap (åk 7-9)
Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Samhällskunskap (gymnasiet)
• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
• Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in