Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Aluminiumets tidsålder – risker för människa och miljö

Aluminium finns överallt – inte bara i läskburkar, utan även i livsmedel, kosmetika och i många läkemedel – inklusive de flesta vacciner. Även om det är ett idealiskt material för att göra flygplan, datorer och grytor av, kan ansamling av aluminium i kroppen få förödande konsekvenser.

Aluminiumets tidsålder undersöker hur aluminium hamnar inuti våra kroppar – utan att vi ens vet om det. Vi träffar människor vars hälsa blivit starkt påverkad på grund av aluminium och tittar på hur utvinningen av aluminium påverkar miljön. Tillsammans med ledande forskare undersöks sambanden mellan aluminium och människors hälsoproblem, som t.ex. cancer, Alzheimers och allergier. Men varför forskas det inte mer kring aluminiumets påverkan på människors hälsa, och vad kan vi göra för att undvika dess negativa inverkan på våra liv?

Artikelnummer
ETS5051
200,00 kr

Aluminium finns överallt - inte bara i läskburkar, utan även i livsmedel, kosmetika och många läkemedel. Men hur påverkas våra kroppar av aluminiumet? Hur påverkas miljön?

“Varje kraftfullt verktyg har en mörk sida. Varenda ett. Det som kan förändra världen måste per definition kunna ändra den till det värre, liksom till det bättre. Vi kan inte ha det ena utan det andra.”
– Jay Walker, TEDMED

Undervisningen i Kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt.
• människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster.
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Undervisningen i Hem- och Konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll i gymnasiet
• Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in