Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Metallernas uppbyggnad

I det här programmet undersöker vi metallers egenskaper och användningsområden. Vi lär oss hur metaller är uppbyggda och går igenom begrepp som oxidering, alkalimetaller och reaktionsmekanismer. Vi lär oss till exempel vad en valenselektron är och vad en sådan har med aluminium att göra.

Kapitel:
- Inledning (00:00 – 02:21)
- Metallernas egenskaper (02:22 – 09:39)
- Metalloxider (09:40 – 11:10)
- Alkalimetaller (11:11 – SLUT)

Artikelnummer
SOL7430
200,00 kr

I det här programmet undersöker vi metallers egenskaper och användningsområden. Vi lär oss hur metaller är uppbyggda och begrepp som oxidering, alkalimetaller och reaktionsmekanismer.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. 
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto