Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hur köper vi? Känslor, varumärken och vårt undermedvetna

Annonsörer och marknadsförare behöver inte hypnotisera oss eller skicka storslagna meddelanden för att få oss att köpa. Allt de behöver göra är att förstå saker om hur vi fattar beslut, saker som inte ens vi vet om oss själva. I detta program ska vi titta närmare på reklam och hur marknadsförare på olika sätt påverkar oss till köp. På vägen kanske du lär dig något - om dig själv. Vad leder oss egentligen till hur vi fattar våra beslut att köpa något?

Programmet har kapitel för lättare navigering:
- Hjärninkräktarna anfaller 0.27 till 5.13 min
- Hjärta eller hjärna? 5.14 till 14.23 min
- Att fatta beslut- mentala genvägar 14.24 till 18.51min
- Märkesnamn och inramningar 18.52 till 22.33 min

Artikelnummer
KMEDIA1310
200,00 kr

I detta program ska vi titta närmare på reklam och hur marknadsförare på olika sätt påverkar oss till köp! På vägen kanske du lär dig något – om dig själv.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Syfte Hem- och konsumentkunskap

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Konsumtion och ekonomi
• Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Ämnets syfte - Samhällskunskap

"Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen."

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto