Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Killing us softly

Jean Kilbourne är internationellt erkänd för sitt banbrytande arbete med bilden av kvinnor i reklam. I slutet av 1960 började hon sin forskning av sambandet mellan reklam och flera folkhälsofrågor – bland annat våld mot kvinnor, ätstörningar och missbruk.

Det här är den fjärde uppdateringen i hennes ”Killing Us Softly”-serie. Filmen bryter i svindlande takt ned fler än 160 annonser och TV-reklamer. Kilbourne avslöjar en stadig ström av sexistiska och kvinnofientliga bilder och texter. En värld där skrämmande smala kvinnor visas i passiva och förnedrande positioner.

Killing Us Softly 4 står för att utmana ännu en generation unga att ta reklam på allvar, och att tänka kritiskt om sin relation till sexism, ätstörningar, könsrelaterat våld och politik. På en gång provocerande och inspirerande.

”Med skicklighet, humor och skärpa, uppmuntrar Kilbourne åtgärder mot dessa bilder.”
– Jay Carr, The Boston Globe


… denna film kommer att förändra och kanske till och med rädda, liv. Ett måste.”
– School Library Journal

Varje termin fortsätter mina nya elever bli chockade och väckta av denna film.
– Melanie Klein – FeministFatale.com

"Att lyssna på Jean Kilbourne är en djup erfarenhet. Publiken lämnar med en känsla av att hon lärt dem att se sig själva och sin värld på ett nytt sätt.”
– Carole Beebe Tarantelli, medlem i Italiens parlament

Artikelnummer
ETS5043
200,00 kr

Föreläsaren Jean Kilbourne visar hundratals reklambilder. Hon vill få unga att ta reklam på allvar, och att tänka kritiskt om sin relation till sexism, ätstörningar, könsrelaterat våld och politik.

Samhällskunskap (åk 7-9)
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
• Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Bild (åk 7-9)
Bildframställning
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Bildanalys
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samhällskunskap (gymnasiet)
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Samhällskunskap 1a1 (gymnasiet)
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in