Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Call of Life – om massutdöende och biologisk mångfald

Natursystem som har varit stabila under miljontals år befinner sig nu i kaos. Växt-och djurpopulationer utrotas snabbare än någonsin tidigare. Forskare har börjat kalla detta för ett massutdöende. Detta är en stark dokumentär som med hjälp av intervjuer med ledande professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden. Ett massutdöende som denna gång inte beror på en asteroid, utan vi människor.

Filmen visar de ledande orsakerna till denna katastrof, samt resultaten av att så många arter försvinner från vår planet.
Filmen avslutar med att förklara att det är vi människor - mer än någon annan kraft i universum – som kommer att bestämma planetens framtida liv. Det är inte för sent att ha omsorg om jorden vi ärvde. Vi måste bara bestämma oss för det.

Filmens kapitel:
Massutdöende Diagnos (05:28)
Spelar det verkligen någon roll? (07:52)
De direkta orsakerna (21:02)
De dolda orsakerna (31:40)
Sista chansen (42:47)
Var med på äventyret (54:47)

Artikelnummer
ETS5020
200,00 kr

Detta är en stark dokumentär som med hjälp av intervjuer med ledande professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden.

Biologi (Åk 7-9)
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Naturkunskap 1a1 (Gymnasiet)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
• Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in