Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Insektsdöden

Det surrar allt mindre ute i naturen. Den biologiska mångfalden och insektspopulationerna minskar - insekterna tycks vara på väg att försvinna!
I den här filmen ska vi lära oss om det som kallas för insektsdöden. Med hjälp av statistik ska vi förklara hur insektsbeståndet ser ut runt om i världen. Vi lär oss också om insekternas viktiga roll i ekosystemet. Människan har kanske den största inverkan på insektsdöden. Vad kan vi då göra för att stoppa den? Vi får se vad som kan hända om insekterna skulle försvinna och vad vi kan göra för att stoppa insektsdöden.

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet som läser om bland annat biologisk mångfald i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/insektsdoden/8233d8ab-1d41-4c9f-a359-fb178e77df86

Kapitel:
Inledning (00:00–04:30)
Minskat bestånd (04:31–06:08)
Människans påverkan (06:09–10:32)
Att stoppa insektsdöden (10:33–14:26)
Sammanfattning (14:27–SLUT)


“En intressant film som ger ett bra helhetsgrepp kring problematiken. Tydlig och enkel!”
– NO-lärare, mellanstadiet


Artikelnummer
SOL7550
200,00 kr

Det surrar allt mindre, insekterna tycks vara på väg att försvinna. Den här filmen betonar insekternas viktiga roll i ekosystemet och vilka effekter insektsdöden kan få för vår planet.

Biologi: Ur ämnets syfte (hela grundskolan)
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och miljö
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och miljö
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in