Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Bieffekten

Utan humlor och bin skulle en stor del av vår livsmedelsproduktion vara omöjlig. De skapar förutsättningar för allt levande. Runt om i världen växer nu oron för att naturliga pollinerare håller på att dö ut och ersättas av snabbproducerade bin och humlor i stora fabriker. Vi står inför ett hot vars konsekvenser vi inte kan föreställa oss, en tyst miljökatastrof.

Den här välgjorda dokumentärfilmen är inspelad i bl.a. Sverige, USA, Tyskland och Spanien.

Artikelnummer
SOL7375
200,00 kr

Runt om i världen växer nu oron för att naturliga pollinerare håller på att dö ut och ersättas av snabbproducerade bin och humlor i stora fabriker. Vi står inför en tyst miljökatastrof.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in