Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Bin - ett liv för drottningen

Bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen. Den viktigaste är att bin flyger mellan blommor och pollinerar dem. I en bikupa finns ungefär 25 000 bin. De allra flesta är sterila honor (arbetare). Som mest några hundra är hanar (drönare). Det finns bara en fruktsam hona. Hon kallas drottning och är mor till alla bina i kupan. Det är bara hon som lägger ägg.

I den här filmen får vi lära oss om binas och framför allt drottningens liv genom högklassiga närbilder i och utanför boet. Filmen har vunnit flera internationella filmpriser för sitt enastående foto.

Artikelnummer
KMEDIA1124
200,00 kr

Drottningen är mor till alla bina i kupan. Det är bara hon som lägger ägg. I den här filmen får vi lära oss om binas och framför allt drottningens liv genom högklassiga närbilder i och utanför boet.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4-6

• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in