Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Det handlar om ekologi, del 3: Naturens cykler

I det här programmet får vi lära oss om många av de cykler som förekommer i djurvärlden, däribland flyttning, vinterdvala och dag- och nattaktivitet. Cykler som påverkar allt levande tas upp, till exempel rörelser i luft och vatten.

Eleverna får lära sig begrepp som: årstidsbetingad, dagaktiv, nattaktiv, årsrytm, flyttning, vinterdvala, vattencykel, kvävecykel, kol- och syrecykel.

Artikelnummer
Sol7020
200,00 kr

I det här spännande programmet får vi lära oss om många av de cykler som förekommer i djurvärlden, däribland flyttning, vinterdvala och dag- och nattaktivitet. Cykler som påverkar allt levande tas upp

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto