Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Det handlar om ekologi, del 1: Biosfären

I det här programmet utforskas de främsta egenskaperna hos jordens fantastiska biosfär. Eleverna introduceras i ett ekosystems olika biotiska och abiotiska beståndsdelar. Rörliga bilder från hela världen illustrerar hur ekosystem kan förändras med tiden.

Eleverna får lära sig begrepp som: våtmark, skog, nederbörd, temperatur, jordtyp, primär och sekundär succession, klimax, biom, taiga, hav, estuarium, sötvatten och regnskog.

Artikelnummer
Sol7018
200,00 kr

I det här programmet utforskas de främsta egenskaperna hos jordens fantastiska biosfär. Rörliga bilder från hela världen illustrerar hur ekosystem kan förändras med tiden.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och
rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll

• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto