Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Våra naturresurser

Vi använder jordens naturresurser hela tiden. När vi andas, dricker vatten, äter mat med mera.

I det här programmet tittar vi närmare på vad en naturresurs är för något, vad det finns för olika typer av naturresurser och vad vi människor använder de till. Vi får också veta mer om olika problem med naturresurser och hur det går om vi människor överkonsumerar naturens resurser.

Viktig terminologi som används i programmet är bl.a.: naturresurs, energiresurs, lagrade-, förnybara-, och flödande resurser samt hållbar utveckling.
Artikelnummer
KMEDIA1220
200,00 kr
Vi använder jordens naturresurser hela tiden. I det här programmet tittar vi närmare på vad en naturresurs är för något, vad det finns för olika typer av naturresurser och vad vi använder de till.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in