Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Från frö till blomma

I den här filmen ska vi lära oss om hur blommor och växter är uppbyggda, förökar sig och sprider sig. Vi tittar också på likheter och skillnader hos olika blomväxter.

Äppelträd eller tusensköna - vad har de gemensamt förutom blommor? Vi lär oss om groning, pollinering och fotosyntes. Vi går igenom likheter och skillnader hos några blommande växter och visar utvecklingen från fröet till den fullt utvecklade växten.

Kapitel:
- Skillnader och likheter hos blomväxter (00:24 - 01:42)
- Groning (01:43 - 03:13)
- Stjälk, stängel och blad (03:14 - 04:33)
- Blommans uppbyggnad (04:34 - 06:32)
- Olika blomformer (06:33 - 07:51)
- Från blomma till frukt (07:52 - 10:18)
- Frön och frukters utbredning (10:19 - SLUT)

”Mycket välgjorda animeringar som tydligt visar blommans uppbyggnad och vilka funktioner de olika delarna har. Den visar tydligt hur ett frö blir till, sprids och till sist gror." – Lärare, Naturvetenskap

Artikelnummer
SOL7467
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om hur blommor och växter är uppbyggda, förökar sig och sprider sig. Vi tittar också på likheter och skillnader hos olika blomväxter.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in