Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Insektshotell och fågelholkar

Hur gör man ett insektshotell och vad är de bra för? Varför är fågelholkar viktiga, bygger inte fåglarna egna bon lika bra? I den här filmen får vi lära oss hur vi kan skapa insektshotell och fågelholkar, och varför de kan vara viktiga för vår biologiska mångfald.

En film för elever i låg- och mellanstadiet när de läser ämnena slöjd och biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/insektshotell-och-fagelholkar-sol7596/cb6558cf-011a-440e-b6d8-76bcae4cf80e

Kapitel:
Inledning (00:00–01:05)
Insektshotell (01:06–06:49)
Fågelholkar (06:50–08:55)
Sammanfattning (08:56–Slut)

”Viktig och intressant”
– NO-lärare, mellanstadiet

”Jag tycker att det är en bra och tydlig film. Jag tycker också att det är bra att den förklarade varför den biologiska mångfalden är bra och att näringskedjor kan rubbas.”
– NO-lärare, mellanstadiet

Artikelnummer
Sol7596
200,00 kr

I den här filmen får vi lära oss hur vi kan skapa insektshotell och fågelholkar, och varför de kan vara viktiga för vår biologiska mångfald.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö
- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
- Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker
- Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
- Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
- Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling
- Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker
- Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden
och kombinationsmöjligheter med varandra.
- Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
- Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
- Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in