Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Djurriket – Fåglarna

Denna serie handlar om djurriket. Vi får på ett pedagogiskt och enkelt sätt bekanta oss med olika djurgrupper och undersöka vad som är utmärkande för dem. Vi lär oss bland annat om djurgruppernas ursprung, hur de ser ut, vilka speciella egenskaper de har och hur de fortplantar sig.

Programmet om Fåglarna tittar vi på vad de har för kännetecken och vi undersöker varför de kan flyga. Vi lär oss om de första fåglarna och hur de utvecklades till de flera tusen arter som finns på jorden idag. Vi tittar närmare på fåglars fjädrar, vad fåglar äter, och hur de förökar sig.

Kapitel:
- Inledning
- Var kommer fåglarna ifrån?
- Utseende och egenskaper
- Sammanfattning

- I serien finns flera program.

Artikelnummer
Sol7182
200,00 kr

I detta program lär vi oss om fåglarna, deras särdrag, egenskaper och ursprung. Vi undersöker t.ex varför de flesta fåglar kan flyga.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena (lågstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.


Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in