Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Djurriket – Groddjuren

Varför måste groddjur hålla sig nära vatten? Vilka skillnader finns mellan en groda och en padda? Dessa frågor besvaras i programmet om groddjuren. Vi lär oss till exempel om hur groddjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.

Denna serie handlar om djurriket. Vi får på ett pedagogiskt och enkelt sätt bekanta oss med olika djurgrupper och undersöka vad som är utmärkande för dem. Vi lär oss bland annat om djurgruppernas ursprung, hur de ser ut, vilka speciella egenskaper de har och hur de fortplantar sig.

Kapitel:
- Inledning
- Var kommer groddjuren ifrån?
- Utseende och egenskaper
- Sammanfattning

"En jättebra faktafilm! Ett plus för så bra närbilder och sammanfattningen i slutet."
- Elev 9 år, Stockholm


Artikelnummer
Sol7185
200,00 kr

I programmet om groddjuren lär vi oss om groddjurens särdrag, egenskaper och ursprung. Vi lär oss till exempel om hur groddjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena (lågstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.


Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in