Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Insekterna

I programmet om insekterna lär vi oss om den talrikaste arten i djurriket. Programmet handlar om vad som kännetecknar insekter, vilka egenskaper olika insekter har och hur de ser ut. Vi lär oss också om insekternas historia.

Artikelnummer
SOL7225
200,00 kr

I programmet om insekterna lär vi oss om den talrikaste arten i djurriket.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in