Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Klassificering - att gruppera organismer

Ute i naturen finns det mängder med olika arter av djur, växter och svampar. Men hur kommer det sig att vi grupperar de som just djur, växter och svampar? Det ska vi lära oss i den här filmen!

Vi lär oss bakgrunden till den moderna klassificeringen som vi har i dag, och vilken inverkan Carl von Linné har haft på den. Vi går igenom begrepp som art, släkt, patogener och sporväxter. Vi lär oss dessutom vad domäner är för något, och varför alla organismer har ett latinskt namn.

En film som förklarar klassifikation för elever i mellan- och högstadiet när de läser om ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning 00:00–01:11
Varför grupperar vi? 01:12–01:59
Vetenskaplig klassifikation 02:00–03:56
Dagens klassifikationssystem 03:57–05:52
Hur går det till? 05:53–06:53
Olika klassifikationsnivåer 06:54–08:33
Eubakterier och arkebakterier 08:34–10:22
Eukaryoter 10:23–13:15
Sammanfattning 13:16–SLUT


“Filmen belyser vår strävan efter att dela in vår omgivning i olika grupper så vi lättare kan förstå den.“
– NO-lärare, mellanstadiet

“Filmen var bra för att den var tydlig. Jag lärde mig mycket mer om klassificering av den här filmen än av den som jag fick se i sjuan på NO-lektionen. Den här filmen har ett bättre tempo och förklarar mer pedagogiskt.”
– Elev, 14 år

"Jag gillar skillnaden mellan olika scener till exempel när man ”ritade” upp puman. Det gör att man stannar och kollar på filmen istället för att tänka på annat, eller att man kommer tillbaka från tankarna när färgerna och scenerna har olika färg och format."
– Elev, 14 år

“Fräsch, modern, estetiskt tilltalande och behaglig. Enkelt och tydligt!”
– Lärare, mellanstadietArtikelnummer
SOL7512
200,00 kr

Ute i naturen finns det mängder av olika organismer. För att kunna visa släktskap behöver de grupperas. Vi lär oss hur klassificering går till och varför alla organismer har ett latinskt namn.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Biologin och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto