Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Ekologi

I den här filmen ska vi lära oss om ekologins grunder. Vi går igenom begrepp som art, population, habitat, näringsväv och biocenos. Vi undersöker också vad ett ekosystem består av samt vad biotiska och abiotiska faktorer är för något.


Filmen passar elever i mellan- och högstadiet när de läser om Natur och samhälle i ämnet biologi.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:05)
Vad är ekologi? (01:06-01:40)
Organismer, population och biocenos (01:41-03:12)
Habitat och ekologiska nischer (03:13-05:54)
Ekosystem (05:55-07:30)
Roller i ekosystemet (07:31-09:06)
Näringskedjor och näringsvävar (09:07-11:08)
Sammanfattning (11:09-SLUT)

  “Tydlig, behaglig film i fräsch tappning!”
– Lärare, mellanstadiet

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 15.

Artikelnummer
Sol7511
200,00 kr

I den här filmen går vi igenom ekologins grunder. Vi lär oss om ekosystem och begrepp som biotop, habitat och näringsväv.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.


Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in