Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Naturresurser: Jordens naturresurser

En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns. Vi ska undersöka på vilka sätt dessa naturresurser är värdefulla för oss, och hur vi använder dem. Och vi ska även titta på varför det är så viktigt att vi skyddar jordens naturresurser.

Forskarna delar in våra naturresurser i två huvudgrupper: förnybara och icke-förnybara naturresurser. En icke-förnybar resurs kan inte ersättas av naturen, t.ex. mineraler och bergarter. Förnybara resurser innebär att naturen kan ersätta dem, som t.ex.. vindkraft, trä och solenergi. Vi får också lära oss om återvinning, alternativa resurser och hållbar utveckling. En ansvarsfull och hållbar användning av våra naturresurser är avgörande för livet på den här planeten.

Artikelnummer
Sol7022
200,00 kr

Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Undervisningen i Kemi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in