Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Naturresurser: Energikällor

I det här programmet tittar vi närmare på de energikällor vi har på jorden. Filmen går igenom de viktigaste fossila bränslena, som olja, kol och naturgas. Vi får även lära oss om de fördelar och nackdelar som finns med olika energikällor. Vi tar upp kärnenergi och hur vatten samt biomassa kan fungera som energikällor.

Fördelarna med förnybara energikällor som solenergi och vindkraft undersöks. Till sist får vi se hur vissa delar av världen kan utnyttja geotermisk energi.

Artikelnummer
Sol7024
200,00 kr

Vi får lära oss om de energikällor vi har på jorden. Filmen går igenom de viktigaste fossila bränslena samt förnybara energikällor som bl.a vattenkraft, solenergi, vindkraft och geotermisk energi.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in