Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kärnenergi

Är kärnkraftsframställning en del av orsaken till global uppvärmning? Är det farligt? Det är svårt att svara på, om man inte vet hur det fungerar. Den här filmen förklarar nödvändiga fakta: vad är kärnfission, hur genererar ett kärnkraftverk elektricitet och vad är “bränslecykeln”?

Kapitel:
1. Grunderna för hur ett kärnkraftverk fungerar
2. Vad är fission?
3. Kylvattnets funktion i kärnreaktorer
4. Bränslecykeln: Brytning, Malning, Anrikning, Använt bränsle: förvaring och upparbetning
5. Annan användning av kärnenergi, förutom kraftproduktion

Artikelnummer
Sol7021
200,00 kr

På en grundläggande nivå får vi lära oss om kärnenergins för- och nackdelar. Filmen innehåller de senaste uppgifterna som forskarna kommit fram till och har en tydlig pedagogisk uppbyggnad.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.


Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto