Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 20: Joule, Thomson och upptäckten av energi

Industrialiseringen gick bokstavligt talat för full maskin genom hela Europa. Men vetenskapen hade ett problem: den hade ingen hållbar teori om hur ångmaskinen exakt fungerade och inte heller kunde forskarna egentligen säga vad värme faktiskt var. Det var först i mitten av 1800-talet som de brittiska vetenskapsmännen James Prescott Joule och William Thomson genomförde termodynamiska undersökningar, som kunde ge tillfredsställande svar på dessa frågor – svar som än i denna dag i stort sett är giltiga. Dessa två vetenskapsmän får vi veta mer om i det här programmet.

Artikelnummer
KMEDIA1313
200,00 kr

Vi lär oss om energin, termodynamik och dess historia. Programmet presenterar James Prescott Joule och William Thomson och deras betydelsefulla upptäckter.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto