Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 11: Rudolph Diesel och dieselmotorn

I början av 1900-talet började ångmaskinerna sakta men säkert försvinna. De ersattes av dieselmotorer som var mindre, mer effektiva och kunde användas var som helst. Mannen som uppfann motorn var ingenjören Rudolf Diesel. Dieselmotorer användes inte bara i stora kraftverk och i lokomotiv. De fanns till och med i luftskepp. Idag är dieselmotorer den vanligaste driftkällan på fartyg och man kan hitta dieselmotorer nästan överallt; i elverk, racerbilar och som startmotorer i flygplan.

Diesels idé är nu mer än hundra år gammal, men framtiden för den ser ljus ut. Rudolf Diesel utvecklade en motor som kunde gå på jordnötsolja och han förutspådde att vegetabiliska oljor skulle spela en stor roll som bränsle i framtiden.

Artikelnummer
KMEDIA1173
200,00 kr

I början av 1900-talet började ångmaskinerna försvinna. De ersattes av dieselmotorer som var mindre, mer effektiva och kunde användas var som helst. Mannen som uppfann motorn var Rudolph Diesel.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto